Skip to content

Classic Rock

8 thoughts on “ ההכ ןבדבוד ןלוקניל - Mossad (2) - Mossad (CDr, Album)

  1. באתר תוכלו למצוא מידע ממשלתי ולבצע פעולות מול הממשלה באמצעות האינטרנט.
  2. אושר: יועלו דמי הקבורה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים, מושבים ומועצות.
  3. Mossad הגיב לאשכול של Avior אשכול בפורום גילדות, אליאנסים וקרבות סייג מאוד משעמם מלבד הסוף, חבל לי שאליאנס ששיחקתי איתו באופן קבוע משחק איתי מלוכלך, אבל שיהיה מזל טוב.
  4. והנה פתאום אני מוצא את עצמי עושה דברים שרואים רק אולי בסרטים.
  5. לאחר שמרבית המלצות הוועדה להוזלת הנופש מ לא יושמו, מגבש כעת משרד התיירות תוכנית חדשה לעידוד התחרות בענף המלונאות במוקד התוכנית: מסלולים מהירים ליזמים, שאמורים לקצר הליכים בקבלת האישורים להקמת מלון.
  6. אתי ומור מחפשים דירה ב– אלף שקל. אתי: "יש לנו אלף שקל הון עצמי, בשביל השאר ניקח משכנתא. אנחנו גרים כיום בדירת חדר וחצי מאחורי הבית של ההורים בדרום. החלום הוא בית צמוד קרקע, שעולה 2 מיליון שקל.
  7. 2 לארשי ילכירדא Moshik Hadida Architecture Interior Design םינפ בוציעו תולכירדא הדידח קישומ לארשי ילכירדא 1,םוחתב הנש כ לש ןויסינ לעב,הדידח קישומ ידי לע םקוה דרשמה.
  8. סוכן מוסד וסוכן סי איי איי, חוברים יחד כדי לעצור ארגון טרור המתכן להשמיד את העולם בעזרת טלפונים סלולרים. אם יכשלו במשימה ראש המוסד לא יוכל להדליק משואה ביום העצמאות - דבר שאסור שיקרה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *